Open and transparent price,win the trust of customers!
Good aluminum ingot,good crystallization

Price of aluminium alloy ingots

Tax included Unit:Yuan per ton
More+
  Name of product Today Yesterday UP or DN Date Chart Historical Contact

aluminum ingot

Manager Yu: 19307019698

Chen Jinyu? : 18807013368

Wu hao? ? ? ?: 18707010988

Duan Haiwei: 18170150739

Wei Junpei? : 18807018969

Wan li'e? ? ? : 15207017866

Hu Zhibin? ? : 15207017999
Jiang Fuling: 18707015318

Wu Xuebing: 15107017888

jinyanping:15107012626(taizhou)

Tel: 0701-5386189

 

Price of aluminum rod

Tax included Unit:Yuan per ton
More+
  Name of product Today Yesterday UP or DN Date Chart Historical Contact

Aluminum rod

 • Level 1 aluminum rod(Fe<0.25) 19300 19290 10 2024-07-24 Historical
 • Level 2 aluminum rod(Fe0.25~0.35) 19200 19190 10 2024-07-24 Historical
 • Level 3 aluminum rod(Fe>0.35) 18900 18890 10 2024-07-24 Historical

Manager Yu: 19307019698

 

Price of copper material items

Tax included Unit:Yuan per ton
More+
  Name of product Today Yesterday UP or DN Date Chart Historical Contact

Copper bar

 • T3 copper rod 75200 75500 -300 2024-07-24 Historical
 • T3?copper?bar 76200 76500 -300 2024-07-24 Historical
 • T3?tnned copper bar 76800 77100 -300 2024-07-24 Historical
 • Anaerobic copper rods 75700 76000 -300 2024-07-24 Historical
 • T2 copper bars(copper rods) 76700 77000 -300 2024-07-24 Historical
 • T2 tinned copper bar 77300 77600 -300 2024-07-24 Historical
 • Shaped copper bars 77700 78000 -300 2024-07-24 Historical
 • T1 copper bar 77200 77500 -300 2024-07-24 Historical

Phosphor copper ball

 • Microcrystalline phosphor copper ball 76600 76900 -300 2024-07-24 Historical
 • Anode phosphor copper ball 76200 76500 -300 2024-07-24 Historical
 • Secondary anode copper phosphate ball 75900 76200 -300 2024-07-24 Historical

Copper strip

 • Bus bar (width ≤ 120mm, thickness 3-5 mm) 76660 77030 -370 2024-07-24 Historical
 • Bus bar (width >120mm, thickness 3-5 mm) 77060 77430 -370 2024-07-24 Historical
 • Copper plate (thickness ≥ 16mm) 76860 77230 -370 2024-07-24 Historical
 • Copper strip(thickness 1~5mm) 77460 77830 -370 2024-07-24 Historical
 • Copper strip (thickness 0.5 ~ 0.9mm) 77660 78030 -370 2024-07-24 Historical
 • Copper strip (thickness 0.1 ~ 0.4mm) 77860 78230 -370 2024-07-24 Historical
 • Fireproof cable copper strip 78160 78530 -370 2024-07-24 Historical

brass

 • National?standard?of?brass?rod?HPb59-1 51300 51300 0 2024-07-24 Historical
 • Enterprise?standard?of?brass?rodHPb59-1 50000 50000 0 2024-07-24 Historical
 • Brass Bar Hpb57-3 48700 48700 0 2024-07-24 Historical
 • Brass Bar Hpb56-4 48400 48400 0 2024-07-24 Historical
 • Brass Bar Hpb55-4 48100 48100 0 2024-07-24 Historical
 • Brass Bar Hpb54-4 47800 47800 0 2024-07-24 Historical
 • Brass empty pipe 49000 49000 0 2024-07-24 Historical
 • Hexagonal hollow pipe 49200 49200 0 2024-07-24 Historical

Director of Copper Sales:18007010558

Manager Yang Zhenyu: 18807010029

Manager Chen Min: 18807011828

Manager Zhu Mengfei: 15207017888

Tel / Fax: 0701-5386189

Jiangsu Xuzhou Sales Department:
Manager Zou: 18807012898
Tel/Fax: 0510-87200228
Address: Youxin Intelligent Equipment (Workshop 1), Jiawang District, Xuzhou City, Jiangsu Province
Zhejiang Taizhou Sales Department:

Manager Jin: 15107012626
Address: No. 988 Haifeng Road, Binhai Industrial Zone, Taizhou City
Ningbo Store, Zhejiang:
Manager Chen: 19807010099
Address: 1037 Cihai North Road, Zhenhai District, Ningbo City
Yangzhou Sales Department:
Manager Shao: 13607012086
Address: No. 8 Chenxing Road, Chengbei Industrial Park, Jiangdu District, Yangzhou City
Zhejiang Yueqing:

Manager Peng: 13587755131
Tel / Fax: 0577-62736890
Jiangsu Suzhou:
Manager Cheng: 18351118958

Tel / Fax: 0512-65386005

Jiangsu Yixing:
Manager zou:18807012898
Tel / Fax:0510-87200228

Jiangsu Nanjing:
Manager Peng:18807018798
Tel / Fax:0510-87200228

Jiangsu Yangzhong:
Manager Li: 18870180909
Tel / Fax: 0511-88212618

Guangdong Dongguan:
Manager Zong: 18819106196
Tel / Fax: 0769-85350206
Guangdong Foshan and Hunan Changsha:

Manager Yu: 18819106901

Wuhan:

Manager Zhang:15107016586 

Price of aluminum products

Tax included Unit:Yuan per ton
More+
  Name of product Today Yesterday UP or DN Date Chart Historical Contact

Aluminum profile

 • Extruded preform 21840 21930 -90 2024-07-24 Historical
 • Spray 22470 22570 -100 2024-07-24 Historical
 • Non standard spraying 22050 22140 -90 2024-07-24 Historical
 • White electrophoresis, champagne electrophoresis 24170 24260 -90 2024-07-24 Historical
 • Oxidation 22900 22990 -90 2024-07-24 Historical
 • Golden yellow electrophoresis 24590 24690 -100 2024-07-24 Historical
 • Red copper electrophoresis 25440 25540 -100 2024-07-24 Historical
 • Black pearl 25440 25540 -100 2024-07-24 Historical
 • Sprayed wood grain 25020 25110 -90 2024-07-24 Historical
 • Crystal swimming wood grain 27240 27340 -100 2024-07-24 Historical
 • High gloss wood grain 25440 25540 -100 2024-07-24 Historical

Tel.: 0701-5386777
Fax: 0701-5386689
Manager Wu: 15107019888

Manager Wei: 18807018958

Manager Zhang: 18166011555

Manager Mao: 19107016988

Manager Wang: 18807010559

Manager Chen: 18166019699

 

Purchase price of scrap copper

Tax excluded Unit:Yuan per ton
More+
  Name of product Today Yesterday UP or DN Date Chart Historical Contact

Copper

 • High pressure Cupper Mill Berry 69900 70400 -500 2024-07-24 Historical
 • Bright copper 69600 70100 -500 2024-07-24 Historical
 • Single line bright copper 69200 69700 -500 2024-07-24 Historical
 • Telephone line 70000 70500 -500 2024-07-24 Historical
 • Copper chops 69800 70300 -500 2024-07-24 Historical
 • red copper 68000 68500 -500 2024-07-24 Historical
 • Thick enameled wire (≧1.2 mm) 66300 66700 -400 2024-07-24 Historical
 • Enamelled wire(≧0.5mm) 64200 64600 -400 2024-07-24 Historical
 • Thin enamel wire (<0.5mm) 59200 59500 -300 2024-07-24 Historical
 • 1# copper Candy 67900 68400 -500 2024-07-24 Historical
 • Copper scraps 53900 54200 -300 2024-07-24 Historical
 • Red machine copper 45500 45600 -100 2024-07-24 Historical
 • Large machine copper 44300 44400 -100 2024-07-24 Historical
 • Small mahine copper 43700 43800 -100 2024-07-24 Historical
 • Brass Honey 42500 42600 -100 2024-07-24 Historical
 • Brass Ebony 25500 25600 -100 2024-07-24 Historical
 • tank 39500 39600 -100 2024-07-24 Historical
 • Brass turning 43100 43200 -100 2024-07-24 Historical
 • 62% Cu brass 45700 45800 -100 2024-07-24 Historical
 • Bell metal 73600 74100 -500 2024-07-24 Historical

Manager Peng:15807019668

Manager Huang:15107016696

Manager zou: 13707010155
Manager Song: 15907018399
Manager Tong: 15907018686

 

Purchase price of scrap aluminum

Tax excluded Unit:Yuan per ton
More+
  Name of product Today Yesterday UP or DN Date Chart Historical Contact

Aluminium

 • Wrought aluminium ingot 17200 17200 0 2024-07-24 Historical
 • aluminum UBC ingot 16900 16900 0 2024-07-24 Historical
 • Fragile aluminum ingot 16800 16800 0 2024-07-24 Historical
 • Miscellaneous wrought aluminum 14600 14600 0 2024-07-24 Historical
 • Aluminum UBC 14200 14200 0 2024-07-24 Historical
 • Aluminium tank 38800 39000 -200 2024-07-24 Historical
 • 1 series leftover materials 17200 17200 0 2024-07-24 Historical
 • 6063 white material 17100 17100 0 2024-07-24 Historical
 • Used material of profile 15900 15900 0 2024-07-24 Historical
 • Spray profile 15400 15400 0 2024-07-24 Historical
 • 6061 white material 16900 16900 0 2024-07-24 Historical
 • 6082 white material 16800 16800 0 2024-07-24 Historical
 • 3series leftover materials 16700 16700 0 2024-07-24 Historical
 • 5052 white material 16700 16700 0 2024-07-24 Historical
 • 5083 white material 16700 16700 0 2024-07-24 Historical
 • 7series leftover materials 16800 16800 0 2024-07-24 Historical
 • Alloy chips 8800 8800 0 2024-07-24 Historical
 • Bright aluminum wire 17300 17300 0 2024-07-24 Historical
 • Aluminum wire 16700 16700 0 2024-07-24 Historical
 • Steel wire aluminum wire 17100 17100 0 2024-07-24 Historical
 • Drawn aluminum wire 17500 17500 0 2024-07-24 Historical
 • Rusted aluminum wire 16700 16700 0 2024-07-24 Historical
 • Rusted aluminum wire 16000 16000 0 2024-07-24 Historical
 • Clean aluminum formwork 16800 16800 0 2024-07-24 Historical
 • Body、 piston、Automobile hub 16000 16000 0 2024-07-24 Historical
 • Motorcycle wheel 15800 15800 0 2024-07-24 Historical
 • Mechanical aluminium 15100 15100 0 2024-07-24 Historical
 • Civilian aluminum 14700 14700 0 2024-07-24 Historical
 • Fragile aluminum scrap 16400 16400 0 2024-07-24 Historical
 • Non-standard frangible aluminum scrap 16300 16300 0 2024-07-24 Historical
 • Crushed floating material (purchase price multiplied by aluminum rate) 16800 16800 0 2024-07-24 Historical
 • Shredded aluminium 16700 16700 0 2024-07-24 Historical
 • Shredded Fragile aluminum 16400 16400 0 2024-07-24 Historical
 • Broken wrought aluminium(price*Alu yield) 16500 16500 0 2024-07-24 Historical
 • Cast aluminium crumbs(price*Alu yield) 16100 16100 0 2024-07-24 Historical

Manager Peng:15807019668

Manager Huang:15107016696

Manager zou: 13707010155
Manager Song: 15907018399
Manager Tong: 15907018686

 

Purchase price of lead, zinc and motor

Tax excluded Unit:Yuan per ton
More+
  Name of product Today Yesterday UP or DN Date Chart Historical Contact

Zinc

 • 1 # zinc ingot 19600 19800 -200 2024-07-24 Historical
 • Machine zinc 14800 15000 -200 2024-07-24 Historical
 • Miscellaneous zinc 13700 13900 -200 2024-07-24 Historical

Lead

Motor class

 • Y type motor ≧ 7.5 kilowatts 5800 5800 0 2024-07-24 Historical
 • Y type motor < 7.5 kilowatts 5800 5800 0 2024-07-24 Historical
 • Old fashional motor 5300 5300 0 2024-07-24 Historical
 • Long compressor 7300 7300 0 2024-07-24 Historical
 • Large compressor 5200 5300 -100 2024-07-24 Historical
 • Small compressor 6400 6500 -100 2024-07-24 Historical
 • Immersible pump(submersible pump) 3800 3800 0 2024-07-24 Historical
 • Aluminum core motor 1600 1600 0 2024-07-24 Historical

Transformer class

 • SJ transformer 6900 6900 0 2024-07-24 Historical
 • S9 series transformer with less than 50 KVA 8900 8900 0 2024-07-24 Historical
 • S9 series transformer with 80 KVA 10500 10500 0 2024-07-24 Historical
 • S9 series transformer with more than 100 KVA 11400 11400 0 2024-07-24 Historical
 • Instrument transformer(mutual inductor) 3800 3800 0 2024-07-24 Historical

 

 • Manganese steel 2500 2500 0 2024-07-24 Historical

Sn

 • Scrap tin (63%) 124000 126000 -2000 2024-07-24 Historical

mg

 • Mechanical magnesium 15000 15000 0 2024-07-24 Historical

Manager Peng:15807019668

Manager Huang:15107016696

Manager zou: 13707010155
Manager Song: 15907018399
Manager Tong: 15907018686

 

Price of scrap steel iron acquisition

Tax excluded Unit:Yuan per ton
More+
  Name of product Today Yesterday UP or DN Date Chart Historical Contact

steel scrap

 • Mechanical iron 2400 2450 -50 2024-07-24 Historical
 • Heavy HMS≥10mm 2350 2400 -50 2024-07-24 Historical
 • Medium scrap steel≥6mm 2300 2350 -50 2024-07-24 Historical
 • Small scrap steel≧3mm 2200 2250 -50 2024-07-24 Historical
 • Integrated material scrap≥1mm 1900 1950 -50 2024-07-24 Historical
 • Light and thin scrap steel<1mm 1600 1650 -50 2024-07-24 Historical
 • colored iron can 1400 1450 -50 2024-07-24 Historical
 • Wirerope 1400 1450 -50 2024-07-24 Historical

Peng Jianghua: 19807018800

 

Purchase price of stainless steel

Tax excluded Unit:Yuan per ton
More+
  Name of product Today Yesterday UP or DN Date Chart Historical Contact

Stainless steel

 • 304 new material 10000 10000 0 2024-07-24 Historical
 • 304 first-hand adhesive edge 9650 9650 0 2024-07-24 Historical
 • 304 Cutting industrial materials 9650 9650 0 2024-07-24 Historical
 • 304 unified material 9550 9550 0 2024-07-24 Historical
 • 316 industrial material 18200 18200 0 2024-07-24 Historical
 • 301 6.5 Nickel 7500 7500 0 2024-07-24 Historical

Ling Guan Fu: 15107015396


?

Waiter

Service Hotline

Service Hotline

7*24小時服務熱線

0701-5382189
Service Hotline

QR code

QR code

微信二維碼 Baotai QR code
久久棈精品久久久久久_国产真实愉拍系列_久章草精品影院观看视频_久久综合AV色老头免费观看